torsdag 20. november 2008

SIRKUS I FREDRIKSTAD HØYRE

Av Nils-Petter Enstad
Med onsdagens vedtak om å oppheve eksklusjonen av Georg Apenes fra Fredrikstad Høyre, har lokallagets styre tilsynelatende gjenopprettet tingenes tilstand, og alt er bare idyll igjen. Men det er selvsagt bare tilsynelatende.


Den fungerende lokallagslederens nokså patetiske forsøk på å virke begeistret og fornøyd, kan saktens kalle på medynk, men har liten troverdighet. Å skulle argumentere for at et vedtak som ble gjort på mandag var riktig da, mens det å oppheve det på onsdag var riktig da, er nødt til å føre til en type logisk spagat som det ikke er gitt noe menneske å komme helskinnet opp fra igjen.
Hva er så status etter den selsomme sirkusforestillingen som Fredrikstad Høyre har stått for de siste dagene? Først og fremst dette: Lokallaget har et styre som tydeligvis har problemer med nervene. Man har et lokallagsstyre som lar adrenalinet råde i en slik grad at man fatter vedtak som ikke bare er organisasjonsmessig tvilsomme, men som er politisk dumme. I politisk arbeid er det siste verre enn det første.
Det er mye man kan si om Georg Apenes og hans måte å føre debatt på. Det går an å formulere seg bedre og mer både propert og elegant enn han gjorde i sin rabiate artikkel mot Martin Engseth i særdeleshet og partifeller i sin alminnelighet. Hadde ikke ”elefant i glassbutikk” vært et så forslitt bilde, kunne det passet her. Jeg vil tro at Apenes i sitt stille sinn erkjenner at han ikke hadde sin aller beste dag som offentlig debattant da han skrev sitt innlegg til Fredrikstad Blad. Men et parti som ikke har råd til å holde seg med medlemmer som slår på stortromma av og til, og som bommer på rytmen i utøvelsen av dette, har et problem – først og fremst i forhold til demokratiet (En digresjon: Jeg slo i flere år selv stortromme i Frelsesarmeens musikkorps i Oslo; det er et instrument som krever både musikalitet og rytmesans, i fall noe skulle tro det bare er å dundre løs).
At Martin Engseth selv tok så klar avstand fra eksklusjonen av Georg Apenes, tjener ham til ære, selv om det også bare skulle mangle. Martin Engseth har selv vist at han kan gi friske karakteristikker av folk han er uenig med. Det konkrete i Apenes sin kritikk av Engseth – at han er for usynlig, blant annet – kan man også ha ulike meninger om. I den forbindelse er det et lite paradoks at den kandidaten Apenes selv har støttet, Ingjerd Schou, heller ikke har vært av de mest synlige østfoldpolitikere, verken som statsråd eller stortingsrepresentant.
Georg Apenes har tatt til orde for at det bør innkalles til et ekstraordinært årsmøte i Fredrikstad Høyre. Av alt som er blitt sagt under denne politiske sirkusforestillingen, er kanskje dét noe av det klokeste.

(Sendt Østfold-avisene 20. november 2008)

Ingen kommentarer: