lørdag 28. februar 2009

SATSER PÅ ØSTFOLD?

Den såkalte ”Abortmotstandernes liste” stiller liste i bare ett fylke i forbindelse med årets stortingsvalg. Ved valget i 2005 stilte de i sju fylker. Fylket de har valgt ut ved årets valg, er Østfold, der listas to fremste forgrunnsfigurer bor, nemlig Ludvig Nessa og Ivar Kristianslund. De står da også på henholdsvis første og andre plass på lista. ”Ved å konsentrere innsatsen av ressurser, oppnår man en reell sjanse for stortingsrepresentasjon,” heter det i en pressemelding fra de som står bak lista. De samme folkene har tidligere gitt uttrykk for at de ville stille liste i samtlige fylker i landet.
Argumentet om å ”konsentrere innsatsen av ressurser” kan til forveksling minne om en strategisk vurdering; den mer prosaiske sannhet er nok snarere den at man ikke har klart å skaffe mange nok underskrifter til å kunne registrere seg som et landsdekkende parti. Det krever nemlig 5000 bekreftende underskrifter, mens det bare krever 500 for å kunne stille i ett enkelt fylke.
At lista skulle ha ”en reell sjanse for stortingsrepresentasjon” virker optimistisk i overkant, for å si det dannet. Ved valget i 2005 fikk Abortmotstandernes Liste 242 stemmer i det fylket der de nå regner med å erobre et mandat. Til sammen, i de sju fylkene de stilte, fikk de 1934 stemmer. Til sammenlikning sto det 10.205 stemmer bak det utjevningsmandatet som KrF fikk i Østfold i 2005.
Ved hvert eneste valg dukker det opp småpartier av denne typen i ett eller flere fylker. Det bidrar sjelden med annet i valgkampen enn kuriositeter. Og dem er det flere av på den listen som er stilt opp i Østfold. Det ene er at lista kun har stilt opp menn som kandidater. Det andre er at nær halvparten av de som står på lista er i familie med hverandre: 6 av 15 kandidater heter Kristianslund til etternavn. Det kan ikke bare være underskrifter man har hatt problemer med å skaffe. Det er tydelig at kandidatene heller ikke står i kø.
Abortmotstandernes Liste vil satse på Østfold, sier de. Jeg tror vi allerede nå kan slå fast at Østfold neppe kommer til å satse på dem.
Nils-Petter Enstad
Askim
(Sendt Østfold-avisene 27. februar 2009)

1 kommentar:

Filip Rygg sa...

problemet med disse er at de kan ta noen hundre stemmer, som er det KrF trenger for å sikre sitt mandat. Feks i Akershus så sørget disse for at Stortinget fikk en færre som kjempet kampen for det ufødte liv.