torsdag 12. februar 2009

SUTRETE HANDELSNÆRING

Det finnes ikke noe mer forutsigbart enn den sutringen som kommer fra handelsnæringen hver gang det kommer reguleringer i tilgangen av varer som er pålagt med restriksjoner. I forbindelse med at det er lagt fram et forslag til ny tobakkslov, ser vi denne mekanismen utfolde seg nok en gang.

Det nye lovforslaget vil innebære at det vil være forbudt for utsalgsstedene å ha tobakksvarer synlig i hyllene. Direktør i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Thomas Angell, kjører like godt fram hele registeret av argumenter med det samme: Han er "opprørt", det er "meningsløst", og det vil ikke ha noen effekt, om man skal tro det han sier til NRK Østfold.
Blir loven vedtatt, vil det innebære at butikker, kiosker og bensinstasjoner må gjøre ombygginger av sine lokaler for " flere titalls tusen kroner". Det er dette som opprører handelsnæringen og dens talsmann Thomas Angell: "Jeg har ingen tro på at dette får folk til å røyke mindre. Butikkeiere må gjennom en stor omstilingsprosess for å skjule tobakken, mens røykingen kommer til å pågå som før," sier han, og sparer ikke på dramatikken: Alle tobakksvarer og alt røykeutstyr må heretter oppbevares skjult i utsalgsstedene. Produktene må kun hentes fram i etterspurt antall ved hvert enkelt kjøp. Det samme gjelder automatkort.
Bare i Østfold må 534 butikker, kiosker og bensinstasjoner nå bygge om. For en butikk av gjennomsnittlig størrelse, vil kostnadene til omlegging være på rundt 30 000 kroner. For Østfold under ett vil kostnadene kunne bli på rundt 16 millioner kroner – alt ifølge HSH og Thomas Angell, som for godt mål slenger på med både økt ledighet og økt grensehandel for å vise alvoret i situasjonen. Hele forslaget oppfatter han ellers som et "kostbart eksperiment", om man skal tro NRK Østfold sine nettsider.
Hvis noen synes det er noe kjent ved denne jeremiaden, er det fordi man har hørt den før. Da røykeloven ble vedtatt for drøyt fem år siden var det ikke ende på hva slags konkursras man så for seg både i utelivsbransjen og handelsnæringen på grunn av dette idiotiske forslaget som Dagfinn Høybråten på ren inmarihet fikk Stortinget til å vedta. Og noen effekt ville denne loven selvsagt ikke få. "Røykingen kommer til å pågå som før", het det også den gang.
Den historiske empiri er annerledes, for å si det enkelt. Det er blitt et mye større fokus på de uheldige virkningene ved tobakksrøyking, problemene knyttet til passiv røyking er blitt færre, en lang rekke mennesker har fått bedre livskvalitet. Det er mulig at noen av Angells medlemsbedrifter isolert sett har tapt på dette. Det bør han og næringen kunne leve med. Det er både tverrpolitisk og tverrfaglig enighet om at det er et mål i seg selv å redusere forbruket av tobakk. Det må nødvendigvis innebære at også omsetningen av tobakk går ned. Da er tilgjengelighet et viktig virkemiddel.
I et folkehelseperspektiv er dette et såpass viktig arbeid at nye tiltak fortjener en bedre og mer seriøs respons enn sutring fra handelsnæringen.

Nils-Petter Enstad
Askim

(Sendt Østfold-mediene 12. februar 2009)

Ingen kommentarer: