mandag 23. mars 2009

DET TOTALITÆRE SV

Regjeringspartiet SV har hatt landsmøte, og brukte anledningen til å finpusse den totalitære profilen sin. Programbehandlingen ga flertall for at partiet vil avskaffe religionsfriheten, ytringsfriheten og en rekke andre av de menneskerettighetene som man ellers taler høyt og varmt om. SVs alternativ til disse verdiene er en ullen og uforutsigbar politisk korrekthet. Et mer antidemokratisk program er neppe blitt vedtatt av noe norsk, politisk parti på denne siden av andre verdenskrig.
Blant de overgrepene SV har programfestet, kan nevnes:
* Man vil forby alle andre skoler enn den offentlige. Ved siden av alle de kristne skolene, vil dette ramme steinerskoler og montesorriskoler. SV ønsker ikke noe mangfold i norsk skole
* Organisasjoner som er tro mot sin samvittighet og overbevisning skal nektes statsstøtte.

Når landsmøtet i et politisk parti, som dertil sitter i regjering, kan vedta et så provoserende program, er det selvfølgelig fordi man har en klar oppfatning av at dette er noe man kan få gjennomslag for i kommende regjeringsperiode. Derfor er vedtakene ikke bare et varsko for velgerne, men må også være det for de som ønsker å samarbeide med SV i kommende periode. Vedtakene viser mer enn noe annet at det å ha regjeringsmakt, har gått til hodet på så vel ledelse som landsmøte i SV.
Den eneste medisin mot en slik hybris må være å gi SV en hardt tiltrengt periode som et marginalisert opposisjonsparti. Det må velgerne sørge for.

Nils-Petter Enstad

Sendt diverse aviser søndag 22. mars 2009