fredag 24. april 2009

Fritt ord for alle?

FRITT ORD FOR ALLE?
Av Nils-Petter Enstad
Forfatter
Tildeling av Fritt Ord-prisen til filosofen og forfatteren Nina Karin Monsen har vakt sterk debatt. Det tyder på at tildelingen er klok og riktig – det verste som kan skje en slik pris ville være at den bare vakte slapp, likegyldig tilslutning. En slik pris ville ikke være en pris for det frie ord, men for den politiske korrekthet, for den uengasjerte mainstreamhet og den sløve selvfølgelighet.
At aktivisten Karen Christine Friele har gått ut og erklært at hun vil levere tilbake den Fritt Ord-prisen hun selv fikk i 1978 bare bekrefter dette. Samtidig bekrefter det at for Karen Christine Friele er retten til det frie ord noe som bare gjelder dem som er enige med henne selv, eller som hun kan godta. Og da er det kanskje like greit at hun ikke lenger vil identifiseres med denne prisen. Hun står ikke lenger for de samfunnsmessige verdiene som en slik pris er ment å være en honnør for: At man får prisen for ”gjennomreflekterte og uavhengige bidrag til en friere offentlig debatt”.

Ingen kommentarer: