søndag 24. mai 2009

Frp toner ned verdispørsmålene

Fremskrittspartiet har hatt sitt landsmøte, og forbereder en langspurt fram mot regjeringsmakt. Som en del av disse forberedelsene, kvitter partiet seg med de sakene som kan virke belastende på velgeroppslutningen, og spisser de populistiske sakene.

I lang tid har partiet og ikke minst nestleder Per Sandberg drevet med en nokså usmakelig kappleik med særlig KrF om å være mest verdibevisst og mest "kristelig". Dette har blant annet vist seg i partiets såkalte "Israel-politikk", og enda mer i debatten om ekteskapsloven. Riktignok fikk troverdigheten i dette siste spørsmålet et stygt hakk da Per Sandberg nærmest gikk ut og auksjonerte bort Frps holdning til en eventuell omkamp om ekteskapsloven: Dersom KrF ville love å støtte hans og partiets regjeringsplaner, kunne man regne med Frp i denne saken. I motsatt fall verken kunne eller ville han love noe.
Når Israel-politikken nå er tonet ned til et minimum av selvfølgeligheter - spørsmålet om å flytte ambassaden til Jerusalem er for eksempel ikke nevnt - og ekteskapsloven heller ikke er noen viktig tema i programmet, er det naturlgvis fordi man fra Frps side ikke lenger er så opptatt av å hente stemmer fra disse miljøene. Dels regner man med at de allerede er "på plass", dels fordi disse kristne miljøene uansett har gjort tjeneste som "nyttige idioter" for å vinne oppslutning.
De kristne som etter dette landsmøtet fremdeles vil hevde at Frp er et "tryggere" parti å stemme på enn eksempelvis KrF, må ha en sans for politiske kameler som man visst ikke skal misunne dem.

Nils-Petter Enstad
(sendt diverse aviser søndag 24. mai 2009)

Ingen kommentarer: