søndag 9. august 2009

PASTOR OG POLITIKK

Av Nils-Petter Enstad
Forfatter


Pastor Sten Sørensen gjør seg noen refleksjoner i spalten "I fokus" i DagenMagazinet torsdag 6. august rundt temaet pastorer og partipolitikk. Jeg kjenner meg igjen i mye av argumentasjonen hans rundt det problematiske i at en pastor står som medlem av et politisk parti, eller er engasjert i partipolitiske verv, det være seg organisatorisk eller som folkevalgt. Det er en argumentasjon som er svært lik den jeg selv ble opplært i - og sto for - som offiser i Frelsesarmeen fra 1972 til 1985. Jeg forholdt meg til den samme måten å tenke på som journalist i en lokalavis noen år senere, og meldte meg ikke inn i mitt parti før etter at den perioden var avsluttet. Jeg mener fremdeles - om enn stadig mer nølende - det samme som Sten Sørensen når det gjelder pastorer og partipolitisk engasjement. Men om pastor Sørensen - i likhet med daværende kaptein Enstad - ikke melder seg inn i et parti og driver partipolitisk arbeid, blir jeg mer og mer overbevist om hvor viktig det er at kristne ledere gir noen signaler om hvem de mener står for den sunneste samfunnsutviklingen. Dette handler om lederskap.
Når Sten Sørensen skriver at det trengs kristne politikere i alle partier, er det selvfølgelig helt rett. Jeg kjenner da også mange kristne, gode brødre og søstre ("gode kamerater", for å bruke Frelsesarmé-terminologien!) som er politisk aktive i, om ikke alle, så de fleste politiske partier. Men jeg ser også hvordan mange av dem må gjøre til dels nokså halsbrekkende, logiske øvelser for å komme til rette med sin kristne tro og sitt politiske engasjement samtidig. Så, ja: Det trengs kristne politikere i alle partier. Men, nei: Jeg ser ikke hvordan dette gjenspeiler seg i partienes politikk når det gjelder program eller politiske vedtak. Senest for fire år siden gikk en kristen politiker som i dag er medlem av regjeringen svært høyt på banen og ustedte nærmest en personlig garanti for både seg selv og partiet når det gjaldt den viktigste, verdipolitiske saken i den perioden som nå er tilbakelagt. Vi har alle sett hvor lite den garantien var verd, både for vedkommende politiker selv og for partiet hennes. Også andre kristne politikere i det samme partiet sa tilsvarende ting, og forsikret at deres parti ville trekke i en annen retning enn de to partiene de ville samarbeide med. De bør i beste fall ha en vemmelig smak i munnen i dag.
Siste avsnittet i Sten Sørensens artikkel kan jeg si både ja og amen til: Les partiprogrammene! Stem ut fra fakta, og ikke følelser! Spør hvilke verdier man ønsker å fremme ved hjelp av stemmeseddelen.
Nettopp derfor savner jeg en konklusjon og - kall det gjerne et vitnesbyrd - fra en av Norges mest kjente og profilerte frikirkepastorer om hvilket parti han - som velger, kristen og leder - mener fremmer disse verdiene best.

Sendt DagenMagazinet 9. august 2009

Ingen kommentarer: