fredag 21. august 2009

Pennestrøket som uteble

Av Nils-Petter Enstad

Etter å ha vært en populistisk utspillspolitiker det meste av sin karriere, som kunne love gull og grønne skoger, har SV-leder Kristin Halvorsen de fire siste årene måttet være en ansvarlig finansminister som har måttet lære å sette tæring etter næring. Det har vært en bratt læringskurve.


For fire år siden var hun svært så offensiv med tanke på fattigdomsbekjempelsen, og slo fast at det å avskaffe fattigdom, var kun et spørsmål om politisk vilje. Fattigdommen kunne avskaffes med et pennestrøk, het det den gang. Etter at Kristin Halvorsen har sittet i fire år med den pennen dette strøket skulle komme fra, må vi slå fast at pennestrøket har uteblitt.
Konfrontert med sine løfter fra den gang, har ikke Kristin Halvorsen annet å forsvare seg med enn at hun har ”stått på”, og at hun har ”gjort mye”. Det minner til forveksling om det en hvilken som helst politiker fra et hvilket som helst parti ville sagt. Og det er noe helt annet enn det som ble sagt for fire år siden.
Om det er den politiske viljen som har manglet, eller om blekkhuset har vært tomt, får andre vurdere. Det bare føyer seg inn i rekke av bekreftelser på Kristin Halvorsen er bedre på retoriske kvikkheter enn politiske realiteter.

Sendt diverse aviser 21. august 2009

Ingen kommentarer: