torsdag 31. desember 2009

STANS TRAKASSERINGEN AV VANUNU


Av Nils-Petter Enstad
Trakasseringen av den israelske atomteknikeren Mordechai Vanunu fortsetter med uforminsket styrke. Det foreløpig siste er at han er blitt arrestert for å ha brutt betingelsene for at han ble løslatt for noen år siden, etter å ha sittet 18 år i et strengt fengselsregime. Betingelsene var – og er – at han ikke forlater Israel og at han ikke kontakter utlendinger.

Ingen enkeltsak kaster så lange skygger over Israel som en såkalt rettsstat som denne. Man kan mene hva man vil om rettsprosessen mot ham etter at han hadde avslørt at Israel var i ferd med å lage atomvåpen, men etter å ha sonet en streng dom under ekstreme vilkår, ble han satt fri. I et hvert samfunn med et snev av troverdighet som rettsstat, er man da ferdig med saken. Ikke slik med Vanunu og Israel. Det er bare Burma som kommer opp med noe tilsvarende i moderne tid.
Begrunnelsen for denne fortsatte trakasseringen av en av moderne tids mest framtredende varslere, er ”hensynet til rikets sikkerhet”. En slik begrunnelse er en fornærmelse mot verdensopinionens intelligens. Vanunu har ikke hatt tilgang til noen hemmelige informasjoner på 25 år. Det han måtte ha hatt av slike kunnskaper den gang er pensum på grunnfag i dag.
Det vil for alltid ligge som en skamplett på Kjell Magne Bondeviks regjeringstid at han ikke sørget for å invitere Vanunu til Norge, og sikre ham opphold her. Jens Stoltenberg har ennå mulighet til å rette opp den skammen som også hviler over hans regime i denne saken. Sist spørsmålet var oppe, brukte daværende integreringsminister Bjarne Håkon Hanssen nokså tynne, formalistiske argumenter for å nekte å gi ham asyl. Nå må dette ta slutt. Israelske myndigheter må slutte å herse med en mann som for lengst har sonet sin dom, og norske myndigheter må gi Vanunu mulighet til å leve i trygghet og sikkerhet i en demokratisk rettsstat.

Publisert i Dagbladet 31.12.2009