fredag 14. mai 2010

RIS TIL EGEN BAK

Det er aldri vakkert å se på når makta ”ter seg”, og bare valser over en part som der og da fortoner seg som den svakere. Det var det den rødgrønne regjeringen gjorde i saken om de kirkelige eiendommer, og fikk stortingsflertallet med seg på dette. Til tross for at det var bebudet rettslige skritt, valgte man å sette i gang prosessen som om siste var sagt, og her var det bare å selge unna.
Nå har landets høyeste domstol talt: Dette er i strid med grunnloven! For andre gang på få måneder har den rødgrønne maktarrogansen – kanskje også dumheten? – fått sitt pass påskrevet.
I saken om rederskatten var høyesterett delt omtrent på midten; her kunne de rødgrønne forsøke å trøste seg selv med at de bare hadde litt uflaks med voteringen. I saken om de kirkelige eiendommer er flertallet så klinkende klart at regjeringen i skrivende stund ikke har hatt andre strategier enn en surmulende taushet. Det endrer ikke på faktum: Løpet er kjørt. Regjeringen har gjort et overgrep, og fått stortingsgruppene sine med på det. Særlig for Senterpartiet må Høyesteretts avgjørelse svi: Dette partiet som så gjerne vil stå som garantisten for ”folkekirken” nølte tilsynelatende ikke et øyeblikk med å gå inn for et regelrett ran av den samme kirken.
Nå må regjeringen gjøres opp. Det sier seg selv at den må regjeringen ta. Har man laget ris til egen bak, må man også tåle at det blir brukt.

Sendt diverse aviser 14. mai 2010