lørdag 7. august 2010

IKKE GRUNNLAG FOR KARAKTERDRAP

Av Nils-Petter Enstad
Forfatter


Det er ikke noe nytt i at tidligere politikere fronter andre standpunkter i sin nye tilværelse enn de gjorde tidligere. Noen husker fremdeles at Anne Enger Lahnstein hadde helt andre oppfatninger om spilleautomater da hun ble generalsekretær i Redningsselskapet enn hun hadde hatt som kulturminister.

Denne gang er det Bjarne Håkon Hansen som er i fokus med en tilsvarende sak. Som PR-rådgiver arbeider han nå for en annen konklusjon i en bestemt sak enn han – med større eller mindre entusiasme – gjorde som medlem av regjeringen. I den forbindelse har han argumentert forholdsvis sterkt for at regjeringens standpunkt ikke er spesielt klokt.
Slik hamskift krever en fleksibilitet som kanskje ikke alle føler de har like naturlige anlegg for. Men det berettiger likevel ikke det karakterdrapet som enkelte av Hansens partifeller og/eller tidligere kolleger nå prøver å utføre. Særlig har Marit Nybakk og Kristin Halvorsen vært høyrøstede her. SV-lederen mener dette viser at Bjarne Håkon Hansen ”er til salgs”. De som har fulgt hennes og partiets glideflukt i miljøpolitikken de siste årene, aner at her er det mye kompetanse på det å være til salgs.
Nå er det ikke noe suspekt i det å komme til andre konklusjoner i en sak, for eksempel etter å ha blitt konfrontert med noen av de konsekvensene et vedtak enten har ført til eller vil kunne føre til. Det finnes mye empiri på at politikeres læringskurve kan være forholdsvis slak i slike saker. Kristin Halvorsen vet like godt som alle andre at det er de private aktørene hun har å takke for at den barnehagesatsingen som hun i sin tid nærmest stilte kabinettspørsmål til seg selv på lot seg gjennomføre sånn noenlunde.
Når det er sagt: Verken saken som sådan, Bjarne Håkon Hansen som person eller den politiske debatt har vært noe særlig tjent med de siste dagers ståhei. Ikke minst har forsøkene på karakterdrap vist dette.

Publisert bl.a i Smaalenens Avis 5. august 2010