søndag 17. april 2011

UMUSIKALSK FRA HUMAN-ETISK FORBUND

Av Nils-Petter Enstad
Forfatter


Det virker som om talspersoner for Human-etisk Forbund ikke kan la noen anledning gå fram seg til å demonstrere sin uvitenhet om og forakt for kulturtradisjoner som går lenger og dypere enn deres egen forholdsvis kortvarige og grunne horisont. Denne gangen er det organisasjonssekretær Malin Stensholt Holte i organisasjonen som dokumenterer dette. Lenge før asken er blitt kald etter den tragiske brannen i Østre Porsgrunn kirke, er hun ute med et forslag om at kommunen i stedet for en ny kirke skal bygge ”et livssynsnøytralt seremonirom” på tomten der den nedbrente kirken sto.
Sin vane tro, skyver humanetikerne troende av andre religioner enn den kristne foran seg: ”Hvis det skal bygges nytt, bør det heller bygges et livssynsnøytralt bygg for alle religioner og livssyn”, hevder hun, ifølge nrk.no.
Hvor mange religioner tror hun vil være interessert i dette ”livssynsnøytrale” bygget hennes? Tror hun muslimer og jøder vil oppfatte et slikt bygg som et fullgodt alternativ til moské eller synagoge? Tror hun buddhister eller hinduer heller vil ha det enn sitt eget tempel?
Selvfølgelig ikke. Men så er heller ikke hensikten å legge noe som helst til rette for ”andre religioner”. Hensikten er å bekjempe kristendom. Hensikten er å skaffe Human-etisk forbund et egnet lokale for sine egne surrogatseremonier, og kun det.

Publisert i Vårt Land mandag 18. april

Ingen kommentarer: