mandag 16. mai 2011

ETTER LANDSMØTENE – FØR VALGKAMPEN

Av Nils-Petter Enstad
Forfatter


Nå har de politiske partiene hatt sine landsmøter, og velgerne vet hva man har å forholde seg til når det gjelder kommune- og fylkestingsvalget 2011. Mange viktige vedtak er fattet. Høyre har for eksempel bestemt at heretter behøver ikke nynorskelever plages med å lære bokmål - tenk så mye tid og krefter det frigir til andre viktige skolefag (Obs! Dette er ironi!)!
Kommune- og fylkestingsvalget faller alltid i skyggen av stortingsvalget fordi det vel ennå ikke har skjedd at man har fått et regjeringsskifte i kjølvannet av slike valg. Men det er ikke mindre viktig av den grunn. Ved dette valget skal - i prinsippet - makthaverne i 430 kommuner og 19 fylkeskommuner enten få fornyet tillit, eller andre skal overta. Lokaldemokratiet, kalles det.
Dette lokaldemokratiet gir seg mange utslag - det har man blant annet sett i en ofte omtalt Østfoldkommune der ordføreren, i egenskap av både styreformann og generalforsamling i et kommunalt selskap, har ansatt seg selv i en stilling i en kommunalt eid bedrift.
Jeg tror det er sunt med endringer også i de kommunale maktstrukturene. Det er ikke demokratisk betryggende at i eksempelvis Skedsmo kommune i Akershus har det samme partiet hatt makta i mer enn 100 år sammenhengende. Eller at Bærum kommune i samme fylke har vært i samme situasjon i snart 70 (det forvirret seg inn en Ap-ordfører i Bærum rett etter krigen; det er vel ingen som vet helt hva som skjedde der).
Jeg ser at enkelte kristne grupperinger stadig vekk forsøker å gjøre abortsaken og Norges forhold til Israel til tema i lokale valgkamper. Det er skivebom, for å si det forsiktig.
I stedet for slike - i denne sammenheng - meningsløse symbolsaker, er det viktig at man leser de lokale partienes program og ser hvem som både i sum og hver for seg har en offensiv eldrepolitikk, en troverdig alkoholpolitikk, en kulturpolitikk som legger til rette for også andre frivillige aktiviteter enn idrett, en politikk som tar barn og unge på alvor.
Det er ennå et stykke fram til valget 12. september. De ukene bør velgerne bruke godt!

tirsdag 10. mai 2011

TALENTLØST AV REGJERINGEN

Dersom det stemmer som er kommet fram i media om grunnen til at kongehuset ikke var representert ved medaljeutdelingen på Akershus 8. mai, står vi overfor enda et eksempel på hvor talentløs den rødgrønne regjeringen er i saker med stor symbolverdi. Det talentløse understrekes ytterligere ved den kommentaren forsvarsministeren har gitt ifølge www.nrk.no: ”Deltakelse i markeringen av Forsvaret og våre veteraner er avklart med kongehuset. Det er blant annet en minnedag i november hvor kongehuset har en viktig rolle, og en veterandag 8. mai hvor regjeringen er vertskap.”
Det Faremo her sier – og muligens også mener? – er at kongehuset og regjeringen er to helt forskjellige ting. Men faktum er at regjeringen er ”Kongens råd”. Regjeringen styrer på vegne av Kongen. Kongen er øverste sjef for alle forsvarsgrener her i landet. Derfor er det er direkte pinlig når hun forsøker på å ”dele opp” i en minnedag i november og en veterandag i mai. Det er like pinlig som at det er hun som må forsvare regjeringens talentløshet i denne saken, og ikke statsministeren selv.

Nils-Petter Enstad
Askim


Sendt Dagbladet