onsdag 13. juli 2011

BIBLIOTEKET MÅ VÆRE GRATIS

Av Nils-Petter Enstad
Forfatter


Fremskrittspartiet i Oslo foreslår at det skal innføres årsavgift på biblioteket. Et par, tre hundre kroner er forslaget. ”Folk har råd til å betale nå til dags,” sier fylkespartiets leder Christian Tybring-Gjedde. I all sin absurditet er det en viss logikk i et slikt argument fra den kanten. Vi snakker om et parti som stort sett har markert seg på billigere bensin og billigere alkohol. Det sier seg selv at dersom de får gjennomført dette, får folk saktens råd til å betale noen hundrelapper til biblioteket.

Forslaget er interessant også på andre måter. Det bidrar til å stadfeste det inntrykket en del av oss sitter med av Fremskrittspartiet som et anti-kulturelt parti. Å etablere en ”årsavgift” på biblioteket vil være å undergrave en av de viktigste kulturbærerne man har. Det vil også være i strid med norsk lov. Selve formålsparagrafen i Lov om folkebibliotek slår fast: ”Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet ” (uthevet av meg).

Det setter forslaget i et enda mer alvorlig perspektiv. Da er det ikke bare et dumt utspill i lokalvalgkampen, men et forslag som peker fram mot stortingsvalget om to år. Da har Fremskrittspartiet (nok en gang!) ambisjoner om å bli regjeringsparti. Er Tybring-Gjedde sitt utspill en prøveballong med tanke på hva slags kulturpolitikk vi kan vente oss om så galt skulle skje?

I Tybring-Gjedde sitt resonnement representerer bibliotekene kun en utgift. – I dag subsidierer Oslo kommune 56 kroner per utlån gjennom at bibliotekdriften får 143 millioner kroner i tilskudd. Ved å kreve avgift, blir folk bevisstgjort på kostnadene, sier han. For meg representerer ”utgiften” en investering i framtid og livskvalitet. Et samfunn som ikke tar seg råd til kultur, er ikke et det er verd å leve i.

Publsiert i Dagsavisen 13. juli 2011

Ingen kommentarer: