søndag 29. januar 2012

Hevet ut på dagen?

Av Nils-Petter Enstad
KrF-medlem


Dag Øistein Endsjø finner det ”oppsiktsvekkende” at lederen for Sarpsborg KrF ikke ble ”hevet ut av partiet på dagen” da hun nektet å ta avstand fra en foredragsholder hun selv hadde invitert til et møte i lokallaget.

Jeg for min del finner det mer oppsiktsvekkende at en som smykker seg med en professortittel kan levere en så overflatisk analyse. Dels er det oppsiktsvekkende at en akademiker ikke har mer respekt verken for meningspluralisme eller tradisjonelt organisasjonsdemokrati enn at han kan servere noe sånt, dels er det oppsiktsvekkende at han vet såpass lite om et parti som han tydeligvis mener seg kapabel til å instruere.
For å ta det siste først: KrF har ingen eksklusjonsparagraf i sitt lovverk, og bør heller ikke ha det. I norsk, politisk historie er det særlig to partier som har skaffet seg negativ berømmelse ved bruk av slike paragrafer, nemlig Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Erfaringene med disse prosessene er ikke slik at de bør friste andre partier til noe liknende.
Men selv i de partiene som har en slik paragraf i sitt lovverk har man i det minste en prosess i forkant av utkastelsen. Det ser åpenbart ikke Endsjø noe behov for. Her skal man hives ut på dagen.
Professoren klarer heller ikke å mobilisere såpass intellektuell redelighet at han tar med så mye som en setning om at foredraget i regi av Sarpsborg KrF er blitt møtt med massiv avstandstaken fra så vel KrF-ere som representanter fra alle kristne miljøer i landet. Det gjør at innlegget hans, der han flagger sin akademiske tittel i bylinen, ikke framstår som annet enn et nokså klassisk, vulgært innlegg fra en ateistisk grasrotdebattant som kompenserer manglende innsikt med litt tilfeldig sitatbruk og svært bastante konklusjoner.

Sendt Dagbladet 29. januar 2012

Ingen kommentarer: