torsdag 12. april 2012

Vedums analyse


«En stemme på Venstre er en stemme på Fremskrittspartiet» hevder Senterpartiets parlamentariske leder Trygve Slagsvold Vedum i NRK fredag 13. april.
Slik prøver han å få oppmerksomheten bort fra det faktum at en stemme på hans parti, er en stemme på Arbeiderpartiet. Dette så man blant annet i Stortinget dagen før, der en landbruksminister fra nettopp Senterpartiet kjempet drabelig for Arbeiderpartiets landbrukspolitikk.
Om ikke Vedum selv vil ta faktum inn over seg, er velgerne i ferd med å gjøre det. De har innsett det samme som Einar Førde gjorde i sin tid: Hvorfor bry seg med den vesle apekatten når man kan få selve lirekassemannen i tale?

Nils-Petter Enstad
Forfatter

Ingen kommentarer: