mandag 10. september 2012

Grasrotmidler til besvær?


Av Nils-Petter Enstad
Askim


Gjennom grasrotandelen har Frivillighets-Norge totalt sett fått tilført x antall millioner som de ellers ikke ville fått ved at så vel store som små tippere har oppført ulike organisasjoner som «sin» organisasjon, slik at Norsk Tipping overfører 5 prosent av det man tipper for til denne organisasjonen
.

Siden jeg tipper for omkring en hundrelapp i uka, betyr det KFUM/KFUK sin speidergruppe i Øksnes, der jeg har tre barnebarn som er med, får fem kroner ekstra hver uke. Det er det 59 andre som også har gjort, ifølge www.grasrotandelen.no, og til sammen blir det noen tusenlapper på speidergruppa over tid. Som det en gang ble sagt fra Stortingets talerstol: «Mange små bagateller blir en stor bagatell, det, herr president!»
Det overrasker meg ikke at noen bruker denne ordningen til å sikre seg inntekter de i utgangspunktet ikke har krav på. Ved å etablere fiktive organisasjoner med fiktive lokallag (man blir ikke godkjent som grasrotmiddelmottaker dersom man er en nasjonal organisasjon, og heller ikke hvis man er en del av et politisk parti) skal altså noen ha klart å «melke» denne ordningen. Det ble snakket om millionbeløp i nyhetsinnslagene søndag 9. september. At det er snakk om så store beløp, undrer meg. Grasrotandelen er som nevnt fem prosent av det man tipper for. Har noen klart å melke millionbeløp ut av ordningen, må de samtidig ha tippet for 20 ganger det millionbeløpet. Da blir det kostbare inntekter. Jeg vil derfor advare mot en medievinkling og en debatt som setter dette gode tiltaket i vanry. Som statssekretæren i kulturdepartementet meget riktig påpekte i Dagsrevyen søndag kveld: Det er ikke ordningen som er problemet, det er misbruket.
Grasrotordningen er et viktig håndslag til det allsidige, frivillige arbeidet som foregår i Norge, og de aller fleste av grasrotkronene kommer dit de skal: Til lokale foreninger som gjør et glimrende arbeid innen idrett, kultur eller andre aktiviteter.

Sendt diverse aviser mandag 10. september 2012

Ingen kommentarer: