onsdag 14. november 2012

Parti uten program

Av Nils-Petter Enstad
KrF-medlem


Partiet ”De kristne” har etablert seg med et fylkeslag i Østfold. Leder er tidligere KrF-politiker Inger Marit Sverresen fra Sarpsborg. Partiet ønsker å stille liste til stortingsvalget neste år, og i intervju med avisa ”Norges Idag” har Sverresen også erklært at partiet vil danne regjering med Høyre og Fremskrittspartiet. Så ambisjonene er det ikke noe i veien med.


Egentlig er det bare noen små detaljer som gjenstår. For eksempel må partiet bli godkjent som politisk parti. Foreløpig er ”De kristne” bare en bygdeliste fra Bømlo som hadde en viss suksess ved kommunevalget i 2011. Personene bak lista har fartet land og strand rundt og hatt møter der man har argumentert for at det er nødvendig med et nytt parti ”som står for kristne verdier”. Hvor stort behovet for et slikt parti faktisk er, vises kanskje av det faktum at man foreløpig ikke har klart å samle de fem tusen underskriftene som trengs for å kunne registrere et nytt, landsdekkende politisk parti.
En annen detalj som må på plass, er at partiet får et politisk program. At man vil bygge på ”Bibelens tidløse verdier” er retorikk, men et politisk program må være mer konkret enn som så. Hva sier ”Bibelens tidløse verdier” om samferdselspolitikk, for eksempel? Eller næringspolitikk? Eller sykehusstruktur?
En siste detalj som må på plass, er ei stortingsliste. Med unntak av Sverresen selv, er det så langt jeg kan se ingen i interimsstyret i Østfold som har noen politisk erfaring å snakke om. Det behøver ikke å være negativt, men det forutsetter i hvert fall at de som ønsker å være politikere på riksplan kan føre en politisk debatt med politiske argumenter.
Heller ikke i de andre fylkene der ”De kristne” har forsøkt å etablere seg har man talspersoner som peker seg ut med tung, politisk erfaring. Det er stort sett snakk om noen tidligere kommunepolitikere som har en fortid i KrF. Jeg registrerer også at det har skjedd et par overganger fra det såkalte ”Kristent Samlingsparti”; en annen politisk mikrogruppe som ved valg etter valg har klort seg fast rundt med en oppslutning på pluss/minus én promille. Det er ingen grunn til å tro at ”De kristne” vil klare å bryte dette mønsteret, og derfor er det heller ingen grunn for kristne mennesker som ønsker å bidra til å endre samfunnet i pakt med kristne verdier til å bruke noe tid på å vurdere dette partiet.

Sendt diverse Østfold-aviser 14. november 2012

Ingen kommentarer: