tirsdag 11. desember 2012

Årets mobbeord

Av Nils-Petter Enstad
Forfatter


«Å nave» er blitt utropt til «årets ord» av Norsk Språkråd. Betydningen av ordet defineres som «å drive dank på statens regning». En slik definisjon kan ikke beskrives som annet enn mobbing, satt i system.


Slik den språklige dynamikken fungerer, vil ordet nemlig ikke bare bli brukt om de (trolig få) som bevisst bruker systemet for å sikre seg et betalt friår, men også om alle som helt ufrivillig, for kortere eller lengre tid, er henvist til å motta ytelser fra NAV for å klare seg.
Er slikt ord, med en slik definisjon, bekrefter dessuten en myte om at å motta ytelser fra NAV er «dank». Det er faktisk nokså krevende, med tett rapportplikt hvor man må forholde seg til en rekke regler og bestemmelser – noen av dem både absurde og meningsløse. En som mottar dagpenger fra NAV må for eksempel regne med å gå på et personlig, økonomisk tap dersom han eller hun enten har tatt på seg eller blir bedt om å ta på seg et samfunnsoppdrag. Det kan være å gjøre tjeneste som lekdommer i en rettssak eller det kan være at man har et folkevalgt, politisk verv. Den tiden man bruker til slike oppgaver skal nemlig føres opp som «arbeid» på meldekortet til NAV, selv om man ikke har noe honorar for dem. Er man i arbeid, kan arbeidsgiveren søke om å få refundert lønn for den/de dagene slike oppdrag varer. Er man i NAV-systemet trekkes man i dagpenger.
De fleste vil innse at en slik praksis er absurd, men altså ikke de som bestemmer hvordan NAV-reglene skal praktiseres. Det er vanskelig å se at en slik praksis har noen annen funksjon – knapt nok hensikt – enn å nivellere mennesker som er i en vanskelig situasjon.
Slik er hverdagen for en som enten «navner» (verb) eller er «naver» (substantiv). Hos Norsk Språkråd har man tydeligvis ikke mer virkelighetskontakt enn at man definerer dette som å drive dank, og ordet for dette hylles som en språklig nyvinning. Det har imidlertid aldri vært noen mangel på språklig kreativitet blant mobbere. At den sosiale begavelsen i Norsk språkråd er så dårlig at de ikke kjenner igjen mobbing når de ser den, får man bare ta til en litt skremt etterretning.

Publisert i Klassekampen 12.12.12

Ingen kommentarer: