tirsdag 5. februar 2013

Farlig flørtAv Nils-Petter Enstad
Forfatter


Det er en farlig flørt Ketil Solvik Olsen (Frp) kaster seg ut i når han vil avgjøre hva slags saker kirken skal mene noe om. Homofili, Israel og abort er greit, men ikke olje- og miljøpolitikk (Vårt Land 5. februar). Her leker han med farig, brunskrimret tankegods som vi kjenner igjen fra totalitære systemer andre steder i verden og fra tidligere tider i historien. Også her i landet har vi hatt politikere som har snust på det samme: Det var ikke kirkens oppgave å mene noe om abort, for eksempel. «Skattebetalernes kirke» skulle ikke gå ut mot vedtak i regjering og storting.
De fleste som har lekt med slike tanker, har trukket seg forholdsvis fort tilbake igjen. Den totalitære stanken ble for ille. Ikke så med Solvik Olsen. Han har sagt tilsvarende ting før. Da må man tro at han faktisk mener det. At han aldri har «lest noe i Bibelen om oljeleting eller gasskraft» kunne vært et litt søtt argument dersom det kom fra en konfirmant. Når det kommer fra en politiker med ambisjoner om makt, blir det skremmende. Åpner man for den måten å tenke på, kan konsekvensene fort bli farlige. En ting er Solvik Olsens nokså private grenseoppgang. Men det vil kunne komme politikere etter ham som har helt andre saker de «aldri har lest noe i Bibelen om».
Apropos Bibelen: Hvordan får Solvik Olsen sitt partis politikk til å harmonere med ham som en dag skal si: «Jeg var sulten og dere ga meg mat....»?

Ingen kommentarer: