torsdag 4. april 2013

Valgets kval....


Av Nils-Petter Enstad
Forfatter


Ved fristens utløp hadde 14 partier meldt seg på til stortingsvalget i september i Østfold, og levert sine lister. I tillegg til de «etablerte» partiene, er det en rekke småpartier som har meldt seg på. Av de 14 partiene, er fem solid plassert i kategorien «andre», denne gruppen som gjerne må dele på de siste halvannen til to prosent av velgerne når stemmene er talt opp. I tillegg til gruppen «andre», har man et par i og for seg etablerte partier, men som også får svært beskjeden oppslutning. Partiet Rødt er ett av disse, Miljøpartiet De Grønne et annet.


Noen av småpartiene i gruppen «andre» skal krediteres for sin underholdningsverdi.
Det gjelder for eksempel Kristent Samlingsparti, som prøver seg nok en gang, etter 20 år ørkenvandring. Jeg var til stede da dette partiet sto fram for offentligheten første gang. Partistifteren var en stortingsrepresentant fra Akershus (med røtter i Spydeberg) som akkurat hadde meldt seg ut av Fremskrittspartiet. Han ga det nye partiet et slags skjær av seriøsitet som det ikke fortjente, men det hjalp ikke. Riktignok fikk partiet om lag åtte tusen stemmer på landsbasis ved stortingsvalget i 1993, men det var også «all time high» med tanke på oppslutning for dette partiet. Ved valget i 2009 fikk de om lag halvparten så mange stemmer, og det var framgang fra valget før det igjen. I etterkant meldte de da også at de som eneste parti hadde økt oppslutningen med 30 prosent – fra tre tusen til nesten fire tusen stemmer…
Ved årets valg får de konkurranse fra et nytt parti. De kaller seg De Kristne, og har som målsetting å re-kristne Norge. Både politikk – i den grad man kan kalle det politikk, det de driver med – og retorikk er til forveksling likt det såkalte samlingspartiet. Man skal ha særdeles skarp lupe for å finne noen vesensforskjell i det disse to partiene står for. Begge lever i den illusoriske virkelighet som tilsier at man kan vedta gjennom lov at nordmenn skal være kristne og i hvert fall at de skal leve som kristne. Jeg er varm tilhenger av at nordmenn skal være kristne, og at kristne skal leve som kristne, men det er nok andre tekster som egner seg til å fremme dette enn Norges Lover.
Kristent Samlingsparti har alltid hatt problemer med å finne nok kandidater til å fylle en liste. Ved en tidligere anledning løste man dette ved å fylle opp med medlemmer av den daværende partilederens nærmeste familie. Han er ikke lenger aktiv, så i år har man valgt andre grep. Av de ti navnene på partiets østfoldliste, bor seks utenfor fylket. De har adresser i Nordland, Akershus, Buskerud og Trøndelag. Det er ikke noe formelt galt ved det, men det vitner kanskje om en viss kandidattørke.
Direkte spenstig virker ikke De Kristne sin liste heller. Av 15 navn, er det bare tre som ikke har passert 60 år med til dels svært god margin.
Partiet Demokratene stiller med sin partileder Vidar Kleppe, bosatt i Kristiansand, på sin Østfold-liste. Han står på sjuende plass – det er formodentlig kampplassen…
Ingen slår likevel Piratpartiet når det gjelder underholdningsverdi. Partiet ble dannet for å legalisere nedlasting av musikk og annet elektronisk materiale vederlagsfritt. Dette er da også den desidert yngste lista ved årets valg i Østfold: Med unntak av to gamlinger på henholdsvis 44 og 31 år, er alle kandidatene i 20-årsalderen.

Sendt Østfold-avisene 4. april 2013

Ingen kommentarer: