mandag 23. juni 2014

Kronprinsbarna og skolen: Er offentlig skole hevet over debatt?Av Nils-Petter Enstad
Forfatter


Kronprinsparets valg om å la sine to barn begynne på privatskoler fra høsten av, henholdsvis Oslo International School og en Montesorri-skole, har blitt årets største agurksak så langt.


De negative reaksjonene har gått langs to hovedlinjer. Den ene er kritikk for at kronprinsparet er har valgt en dyr og etter sigende «elitistisk» skole for landets kommende dronning; den andre er en litt sutrete argumentasjon om at dette er mistillit til den offentlige skolen i sin alminnelighet, og den skolen de har gått på i Asker i særdeleshet.
Særlig den siste argumentasjonen oppfatter jeg som litt skummel. Den gir inntrykk av at den offentlige skolen skal være hevet over både debatt og kritikk. Velger man som foreldre noe annet, er det nærmest pr. definisjon å oppfatte som mistillit.

Egen erfaring
Selv er jeg far til tre sønner – i dag voksne menn – som alle gikk mesteparten av sin skoletid på en privat skole, nærmere bestemt St. Sunniva Skole i Oslo. Det var et valg deres mor og jeg gjorde på deres vegne, men også i full forståelse med dem, selv om det medførte at de fikk en drøy times reise hver vei til og fra skolen.
Noe av det som utløste beslutningen var nettopp en erfaring vi gjorde om at den offentlige skolen i den kommunen vi bodde ikke ga særlig en av våre sønner det tilbudet han trengte både i forhold til mobbeproblematikk og i forhold til lærevansker. Det tilbudet kunne St. Sunniva Skole gi. I første omgang var det bare han som begynte på denne skolen, men etter hvert fulgte brødrene hans etter, dels av praktiske årsaker, men også fordi de gjorde erfaringer som tilsa at den kristne skolen i Oslo var det som passet best også for dem.

Foreldrerett
Da jeg hørte kronprinsen si at dette hadde vært en «veldig vanskelig beslutning», må jeg innrømme at min reaksjon var at «det er vel sånt du synes du må si». Vi lever heldigvis i et land der foreldreretten står sterkt, og i et land der det finnes alternativer til den offentlige skolen, både med hensyn til pedagogiske modeller og til livssyn. Det stilles de samme faglige krav til disse skolene som til den offentlige. Det betyr at de i hvert fall ikke er dårligere enn den offentlige skolen. Om man som foreldre kommer til at tilbudet en privat skole kan gi totalt sett er bedre enn det mitt barn får i den offentlige skolen, er det en vurdering man står helt fritt til å gjøre.

Publisert i Vårt Land 23. juni 2014

Ingen kommentarer: