mandag 5. januar 2015

Forsikringsbransje og «politimetoder»


Av Nils-Petter Enstad
Forfatter


Forsikringsgiganten Storebrand ble av Datatilsynet ilagt en bot for noe tilsynet mente var ulovlig bruk av «skjult observasjon» i en sak der man mistenkte forsikringssvindel. Metodene de brukte var blant annet filming av privatpersoner og besøk under falske forutsetninger.


I Personvernnemnda fikk imidlertid Gjensidige medhold og boten ble opphevet. Heretter er det tilsynelatende fritt fram for ressurssterke kapitalinteresser å invadere enkeltmenneskers privatliv med metoder som ellers hører hjemme i dårlige detektivfortellinger. Det har Personvernnemnda – av alle! – bestemt.
En slik avgjørelse åpner for de rene cowboytilstander på et felt der partene ofte er sårbare enkeltmennesker på den ene siden og store pengemaskiner på den andre. Slik kan det ikke få lov til å være.

Forankring
Når politiet bruker slike metoder, må de forankres i rettslige avgjørelser og det er strenge restriksjoner på det. Forsikringsbransjen kan bruke dem som de synes. Når man vet, fra tallrike rettssaker, hvor kynisk denne bransjen er og hvordan man kjører prosesser i årevis mot svake og syke mennesker for å knipe litt inn på de utbetalingene disse har krav på, trenger man ikke stor fantasi for å forstå at her åpnes det for den rene vilkårlighet. Å tro at denne bransjen vil ha et slags anstendighetens magemål i slike saker, er i beste fall naivt.

Lovregulering
Personvernnemndas avgjørelse forteller inntil det øredøvende at her er det bruk for lovbestemmelser som ikke bare regulerer, men begrenser forsikringsbransjens mulighet til å bruke «politimetoder» sterkt. Kravet til rettssikkerhet må i hvert fall ikke være mindre for de som utsettes for slik etterforskning enn de er i saker der politiet bruker slike metoder. Kravet til så vel oppbevaring som sletting av den informasjonen man måtte komme opp med, må også være klart og tydelig, og ikke prisgitt mer eller mindre tilfeldige vurderinger fra en nemnd.
På sikt bør Personvernnemndas avgjørelse bli en skikkelig Phyrros-seier for forsikringsbransjen. I så fall kan den også bli en seier for enkeltmenneskers rettssikkerhet.

Publisert i Agderposten 5. januar 2015

Ingen kommentarer: