onsdag 4. februar 2015

Une-quizen
Av Nils-Petter Enstad
Forfatter
Tidligere offiser i Frelsesarmeen


Det er skremmende å få dokumentert hva slags inkompetanse det er i Utlendingsnemnda når man skal avgjøre asylsaker der den som søker asyl har konvertert, eksempelvis til kristendommen, og derfor har grunn til å frykte både for liv og sikkerhet dersom vedkommende sendes tilbake til sitt hjemland (Vårt Land 4. februar).


På grunnlag av noen spørsmål som mest av alt minner om en dårlig forberedt pubquiz får to av tre konvertitter avslag på sin sak.
Det er bare ett ord som dekker dette: Spørsmålene er en hån mot den og de som skal svare på dette.
Ett av spørsmålene er: «Fortell om den kristen ortodokse troen». Hva slags meningsløshet er dette? Mener man at en som er blitt kristen i en pinsemenighet eller luthersk menighet skal vite noe om Den ortodokse kirke? Eller handler det om hva som er klassisk, kristen tro?
Et annet spørsmål er: «Hva er Den Hellige Ånd?». Ja, si det. Det har den teologiske vitenskap arbeidet med i mer enn 1500 år. Men det skal altså en nyomvendt kristen kunne svare på.
Slik kunne man fortsette. De 14 spørsmålene som Vårt Land refererer ligger så å si samtlige i skjæringspunktet mellom det håpløse og det tullete. Mange av dem er slik at selv mennesker som har vært kristen hele livet, og som er vokst opp i en kristen kultur og tradisjon, vil ha problemer med å svare på dem. Det er millioner av kristne rundt om i verden som ikke vil kunne svare fullgodt på spørsmål om «oppbyggingen av Bibelen».
Hvorfor skulle de kunne det? For dem – som for de fleste av oss – handler kristendom om å tro på Jesus som menneskenes Frelser. I den quizen er det bare ett spørsmål man skal svare på, og det er når Jesus sier: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?»

Publisert i Vårt Land 5. februar 2015

Ingen kommentarer: