onsdag 15. april 2015

Skyldig i å være kristen?


Av Nils-Petter Enstad
Tidligere offiser i Frelsesarmeen


Det var kanskje i en kristenrussavis jeg leste det som helt ung: «Hvis du sto anklaget for å være kristen, er du da sikker på at du ville bli kjent skyldig?»


Problemstillingen har dukket opp flere ganger i den senere tid, sist i forbindelse med den groteske dommen i saken den afghanske konvertitten «Reza» har reist mot den norske stat etter at han ble tvangsutsendt fra Norge.

Domstolen stiller spørsmålstegn ved den nyomvendte mannens troverdighet og ikke minst hans refleksjonsnivå. Kanskje noen skulle vurdere domstolens refleksjonsnivå? Hva vet de som har sittet i domstolen om hva det innebærer å bli en kristen? For de fleste av oss handler det ikke om annet enn at man begynner å tro på Jesus på sin frelser. Så kommer refleksjonene og kunnskapene etter hvert.

I den grad noen har de minste forutsetninger for å vurdere oppriktigheten av en slik omvendelse, må det være de som har møtt vedkommende i tilbedelsens og sjelesorgens rom. De tror på ham. Men Oslo tingrett synes kanskje ikke biskoper og prester har det refleksjonsnivå som kreves for å vurdere en slik person? De selv, derimot…
Og for riktig å vise hvem det er som bestemmer, idømmer de en tvangsutsendt person i Afghanistan saksomkostninger på mer enn 80 tusen kroner. Man skal ikke komme her og komme her.

Forhåpentligvis blir denne absurde dommen anket til en høyere rett. Og forhåpentligvis er refleksjonsnivået – kanskje også ydmykheten overfor dypt personlige forhold? – vesentlig høyere der. Det skal vel ellers ikke så mye til.

Publisert i Vårt Land 15. april 2015

Ingen kommentarer: