onsdag 2. november 2016

Evangeliesenterets beste venn
Av Nils-Petter Enstad
Forfatter


Evangeliesenteret (heretter ES) er foreløpig ikke inne med noen øremerkede bevilgninger i regjeringens forslag til statsbudsjett. Selv ønsker ES en slik øremerket pott, og får støtte av KrFs helsepolitiske talsperson i dette. Hun ønsker å arbeide for at dette skal komme på plass, kan man lese i ukeavisa Norge I dag.

Denne forsikringen går inn i en lang tradisjon der det nærmest år om annet er blitt dokumentert at KrF er Evangeliesenterets beste venn i norsk politikk. Man kan gjerne ta enda sterkere i: KrF er Evangeliesenterets eneste sann venn i norsk politikk.
At ES gjennom mange år har fått betydelige beløp over statsbudsjettet er et resultat av at KrF, enten det har vært i posisjon eller opposisjon, har holdt et sterkt trykk på nettopp dette.
Politikere fra andre partier, og særlig Frp, stiller gjerne opp på ES sine stevner og høster applaus for rause, men uforpliktende erklæringer. Men når det kommer til handling legger altså partiets leder, og landets finansminister, fram et budsjettforslag der ES ikke er nevnt med et ord.

Siden 1988
Det var KrFs daværende sosialpolitiske talsmann, Odd Holøs fra Østfold, som først talte Evangeliesenterets sak i stortings- og budsjettsammenheng. I første omgang fikk han på plass en merknad i sosialdepartementets budsjett for 1988 om at dette var et viktig arbeid, og året etter var også den første bevilgningen på plass.
Etter påtrykk fra KrF ble det da bevilget to millioner kroner. Det skjedde mot stemmene til Sp og SV.
Etter valget i 1989 ble Odd Holøs avløst av en annen «Odd Fellow» på Østfold-benken, nemlig Odd Holten. Han hadde da hatt et langt yrkesliv i rusomsorgen gjennom ulike stillinger i Blå Kors.
På Stortinget fikk han ansvaret som finanspolitisk talsperson, og fra denne posisjonen talte han både rusomsorgens sak generelt og Evangeliesenterets sak spesielt. Og bevilgningene økte, år for år.
Det er ingen tvil om at Odd Holten ble «isbryteren» med tanke på å sikre Evangeliesenteret «fast plass» på statsbudsjettet.

«Fra merknad til millioner»
En av de som var leder i finanskomiteen i disse årene, var avholdsmannen Karl Eirik Schjøtt-Pedersen fra Arbeiderpartiet, og ikke minst var det et samarbeid mellom KrF og Arbeiderpartiet som gjorde at statsstøtten økte jevnt og trutt. På det meste fikk Evangeliesenteret mer enn 30 millioner i statsstøtte.
I boka om Østfold KrFs historie er denne utviklingen beskrevet som «Fra merknad til millioner».
Det er ingen tvil om at KrF, gjennom sin aktive rolle i tallrike budsjettprosesser, har bidratt til å gjøre ES til den stolpen i norsk rusbekjempelse som det er blitt.
Det har vært en rolle partiet har påtatt seg med glede, og gjerne fortsetter med. Ikke noe annet parti verken kan eller vil gå inn i en slik oppgave.
Et hvert framstøt som bidrar til å svekke KrF – eksempelvis ved å støtte sjanseløse «kristne» partier som måtte poppe opp – er derfor ikke annet enn en effektiv måte å sage over den greina som blant annet Evangeliesenteret sitter på.

Publisert i avisa Dagen tirsdag 1. november 2016

Ingen kommentarer: