lørdag 31. oktober 2009

UMUSIKALSK AV DIABETESFORBUNDET

Generalsekretæren i Norges Diabetesforbund har på vegne av forbundet gått ut og kritisert at kongefamilien har fått ”snike i køen” når det gjelder vaksinasjon mot den såkalte svineinfluensaen. Som medlem av diabetesforbundet kjenner jeg meg brydd over dette utspillet. Det er smålig og det er umusikalsk.
I Ukeslutt i NRK lørdag 31. oktober gjør generalsekretæren noen tapre forsøk på å gi utspillet dels en prinsipiell begrunnelse, dels en formalistisk. Det prinsipielle er at når man først har definert risikogrupper, skal disse gå først. Det formalistiske er at det ble ikke gjort noen unntak for kongefamilien eller regjeringen da retningslinjene ble laget før sommerferien, og da skal man ikke ”komme her og komme her” flere måneder etterpå.
Ingen av disse argumentene er ”gale” i og for seg, men de er smålige, og de er umusikalske.

Nils-Petter Enstad
Askim


Sendt Aftenposten lørdag 31.10.09

Ingen kommentarer: