lørdag 21. november 2009

POLITISKE APESTREKER

Nestleder i Moss Frp, Roger Madsen, har stilt sitt parti i forlegenhet med et innlegg han skal ha lagt inn på kronprinsparets hjemmeside. Som en kommentar til parets besøk til Afrika, kommer Frp-nestlederen med følgende melding: «Prøv å besøke Østen istedenfor Afrika. Derfra kommer det bare halvaper.»
I Madsens parti vrir man seg både lokalt og sentralt. Han kan regne med en viss refs for sin umusikalske kommentar. Men denne indignasjonen fra partiets vegne endrer ikke på det faktum at ingen har bidratt så mye til å legitimere denne typen holdninger og ytringer i det politiske rom som nettopp Frp i alminnelighet og Carl I. Hagen i særdeleshet. Det var først etter at partiet og den mangeårige lederen hadde klart å bygge seg et solid, brunt grunnfjell at man begynte å ”ta avstand” fra slike ytringer. Men fra tid til annen bryter stanken fra denne kloakken fram.
Madsens innlegg ble raskt fjernet fra kronprinsparets nettside, men noen hadde rukket å lese det, og dermed var (ape)katten ute av sekken.
- Vi mener innlegget tenderte mot å ha et rasistisk innhold, derfor fjernet vi det, sier kommunikasjonssjef ved Slottet, Marianne Hagen i et langt mer diplomatisk ordelag enn det saken fortjener. At skribenten selv, nestleder i Moss Frp, er uenig i dette, er vel av de små overraskelser. Innlegget er ikke rasistisk, hevder han. ”Men vi setter alle lista forskjellige steder, så jeg får vel legge den litt høyere framover”. I et øyeblikks klarlys legger han dessuten til: - Det var kanskje ikke så lurt å legge kommentaren akkurat der.
Det har trolig liten hensikt å føre noen semantisk debatt med Roger Madsen om hva som er rasisme, men la det likevel være helt klart: Å kalle andre menneskegrupper for ”halvaper” går rett i den tradisjonen som et visst mellomeuropeisk regime etablerte i mellomkrigstiden, der eksempelvis jødene, som gruppe, ble beskrevet som ”rotter”, som ”lus” og som ”parasitter”. Det er denne ideologiske arven nestlederen i Moss Frp forsøker å bagatellisere ved å vrøvle om hvor lista skal legges. At han ikke har forstått alvoret i det han skriver, dokumenterer han når han sier at det kanskje ikke ”så lurt å legge kommentaren akkurat der”. Problemet er ikke hvor kommentaren ble lagt, men at den i det hele tatt ble formulert. Enkelte ting er av en slik beskaffenhet at de ikke bare bør være usagt, men utenkt.

Nils-Petter Enstad
Askim

Sendt Østfold-avisene og enkelte andre

Ingen kommentarer: