mandag 12. juni 2017

Valgmuligheter i Aust-Agder
Av Nils-Petter Enstad
Rykene


Aust-Agder har i dag fire representanter på Stortinget. Tre av disse er distriktsmandater, mens det fjerde er et utjevningsmandat.


Distriktsmandatene holdes av Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, mens Kristelig Folkeparti har det siste mandatet.
Når austegdene skal avgi sine stemmer ved valget 11. september i år, har de 17 lister å velge mellom.
Minst ti av disse er totalt sjanseløse. Flere av dem framstår dessuten som temmelig useriøse.
Den listen som kaller seg «Alliansen» oppfyller begge disse karakteristikkene til overmål. Ikke én av de ni kandidatene er bosatt i fylket. Et litt raskt søk på denne lista i andre fylker, viser dessuten en utbredt gjenbruksstrategi av kandidater. Mange av de samme navnene går igjen i fylke etter fylke.
Heller ikke Kystpartiet gir inntrykk av å være særlig aktuelt som et alternativ for Aust-Agders velgere. Ni av de ti kandidatene er bosatt utenfor fylket. Andrekandidaten er riktignok fra Åmli, men hva man ellers kan si om Åmli: Noen kystkommune er det ikke.

Sjanseløse
Blant de sjanseløse må man også regnet Partiet De Kristne.
Hvorfor skulle de ellers nominere en person fra Bærum som sin førstekandidat?
Den samme kandidaten har for øvrig den samme plassen på sitt partis liste i sitt hjemfylke Akershus, og er ellers strødd litt rundt som kandidat også i andre fylker.
Det samme gjelder partiets «stjerneskudd», husmoren fra Kristiansand.
Hun er tredje kandidat i Aust-Agder, andre kandidat i både Hordaland og Vest-Agder og dessuten førstekandidat i Oslo.
Det er fullt lovlig å nominere samme kandidat i så mange fylker man vil, men en slik praksis forteller jo alt man trenger å vite om seriøsiteten hos dem som driver med det, samt at det antyder noe om hvor realistisk partiets egne folk oppfatter sjansene for at de skal få valgt inn noen i det hele tatt.
Virkelighetssans er ellers ikke det første man forbinder med Partiet De Kristne; de fabler fremdeles om å bli med i regjering, til tross for en oppslutning på promillenivå.

Gjengangere
En god del av de 17 partiene som stiller til valg i Aust-Agder er gjengangere fra tidligere valg.
Det gjelder også de sjanseløse, så som Pensjonistpartiet, Demokratene, Piratpartiet, bare for å nevne noen.
Noen nye har dukket opp, så som «Liberalistene» (som ikke klarte å finne så mange som fem kandidater i fylket til sin liste; to av de fem bor utenfor fylket) og «Helsepartiet». De vil komme til å erfare den politiske livslov som det finnes blytung, historisk empiri på: De som ikke klarer å komme på Stortinget første gang de stiller, klarer det aldri.
Dette bør velgerne ha in mente når de benytter seg av den ene anledningen de har til å påvirke sammensettingen av nasjonalforsamlingen. De færreste av oss vil klare å finne et parti hvor man er enig om absolutt alt.
Vil man bidra med innflytelse bør man derfor finne det partiet man er minst uenig med.
Det er slik demokratiet fungerer.

Publisert i Agderposten tirsdag 13. juni 2017

Ingen kommentarer: