fredag 11. juni 2010

ØYEBLIKKETS POESI


- Fritt etter Arnulf Øverland -

Styrk kristenkorset i ditt flagg
så det kan vaie klart og rent,
og la det alltid minne om
at Frelseren er sendt.

11. juni 2010
Nils-Petter Enstad

Ingen kommentarer: