mandag 16. mai 2011

ETTER LANDSMØTENE – FØR VALGKAMPEN

Av Nils-Petter Enstad
Forfatter


Nå har de politiske partiene hatt sine landsmøter, og velgerne vet hva man har å forholde seg til når det gjelder kommune- og fylkestingsvalget 2011. Mange viktige vedtak er fattet. Høyre har for eksempel bestemt at heretter behøver ikke nynorskelever plages med å lære bokmål - tenk så mye tid og krefter det frigir til andre viktige skolefag (Obs! Dette er ironi!)!
Kommune- og fylkestingsvalget faller alltid i skyggen av stortingsvalget fordi det vel ennå ikke har skjedd at man har fått et regjeringsskifte i kjølvannet av slike valg. Men det er ikke mindre viktig av den grunn. Ved dette valget skal - i prinsippet - makthaverne i 430 kommuner og 19 fylkeskommuner enten få fornyet tillit, eller andre skal overta. Lokaldemokratiet, kalles det.
Dette lokaldemokratiet gir seg mange utslag - det har man blant annet sett i en ofte omtalt Østfoldkommune der ordføreren, i egenskap av både styreformann og generalforsamling i et kommunalt selskap, har ansatt seg selv i en stilling i en kommunalt eid bedrift.
Jeg tror det er sunt med endringer også i de kommunale maktstrukturene. Det er ikke demokratisk betryggende at i eksempelvis Skedsmo kommune i Akershus har det samme partiet hatt makta i mer enn 100 år sammenhengende. Eller at Bærum kommune i samme fylke har vært i samme situasjon i snart 70 (det forvirret seg inn en Ap-ordfører i Bærum rett etter krigen; det er vel ingen som vet helt hva som skjedde der).
Jeg ser at enkelte kristne grupperinger stadig vekk forsøker å gjøre abortsaken og Norges forhold til Israel til tema i lokale valgkamper. Det er skivebom, for å si det forsiktig.
I stedet for slike - i denne sammenheng - meningsløse symbolsaker, er det viktig at man leser de lokale partienes program og ser hvem som både i sum og hver for seg har en offensiv eldrepolitikk, en troverdig alkoholpolitikk, en kulturpolitikk som legger til rette for også andre frivillige aktiviteter enn idrett, en politikk som tar barn og unge på alvor.
Det er ennå et stykke fram til valget 12. september. De ukene bør velgerne bruke godt!

Ingen kommentarer: