lørdag 14. november 2015

Å holde velgerne for narrAv Nils-Petter Enstad
Forfatter
Tidligere KrF-politiker i AskimPartiet De Kristne har fått sin første bystyrerepresentant i Sarpsborg.
Det skjedde på den samme måte som ved de fleste anledningene der dette partiet har fått representasjon: Ved at en politiker holder sine velgere for narr.
I dette tilfellet dreier det seg om Kai Roger Hagen, som bare for noen uker siden ble valgt inn som representant for Frp. Så melder han seg ut av Frp og etter en kledelig tenkepause går han inn i PDK.
Lokallagsleder Leif Brenne er selvsagt begeistret. Takket være Hagens løftebrudd til alle som har vist ham tillit ved så vel nominasjonsprosess som valg, har PDK nå oppnådd det de ikke klarte selv: Å bli representert i bystyret.
Brenne blir rent lyrisk når han uttaler seg til Sarpsborg Arbeiderblad: Dette er et «kjempeløft». Partiet – den ene representanten som opprinnelig ble valgt på en annen liste! – skal selvsagt legge fram et alternativt budsjett i kommunen, kan man lese. Partiets hybris er det ikke noe å si på.
Det er fullt lovlig for en folkevalgt politiker – uansett nivå – å melde overgang til andre partier i en periode. I kommunepolitikken skjer det i praktisk talt hver eneste periode. Men de fleste drøyer med den slags dramatiske overganger til litt ut i perioden. Hagen starter like godt perioden med dette.
At en politiker bryter med sitt parti kan iblant forstås, kanskje tilmed forsvares. Men det endrer ikke på det faktum at representanten Hagen er valgt på Frp sitt program, og ikke PDK sitt. Velgerne i Sarpsborg har sagt sitt om PDKs program: Takk, men nei takk!
Kai Roger Hagen er muligens den type politiker som trives best alene. Da behøver han ikke forholde seg til gruppemøter og vedtak og den slags kjedelige ting. Men han vil ikke bety noe som helst i Sarpsborg-politikken, muligens med unntak av litt underholdning. Han kan ta ordet i hver eneste sak, fremme forslag i hvert eneste møte, men hans innflytelse vil være null.
Og den dagen han melder forfall til et møte eller forlater Sarpsborg, er det en representant fra Frp sin liste som vil møte i hans sted. Så sårbart er «kjempeløftet» til Leif Brenne og hans parti.
Også i forrige periode påberopte PDK i Sarpsborg seg at de hadde «politisk innflytelse».
Denne «fikk» de fordi noen vararepresentanter til bystyre og diverse utvalg den gang meldte overgang fra KrF til PDK.
Det kan virke som om vi har med et mønster å gjøre her: Skal PDK få representasjon, er de avhengig av politikere som holder velgerne sine for narr.

Publisert i Sarpsborg Arbeiderblad 14. november 2015

Ingen kommentarer: