søndag 16. august 2009

TRAFIKKRIMINALITET ER OGSÅ KRIMINELT

Av Nils-Petter Enstad
KrF-medlem


Fremskrittspartiet kaster seg ut i debatten med enda et populistisk, uansvarlig og ikke så lite fjollete forslag: De foreslår at Utrykningspolitiet (heretter UP) skal legges ned, og at de ressursene som dermed blir "frigjort" skal brukes til å bekjempe kriminalitet. Som flere andre av partiets mange populistiske utspill, kan også dette ved første øyekast virke besnærende. Tenk på alle de innbruddene og hærverkene som kunne bli oppklart dersom politiet ikke brukte tid og krefter på å overvåke trafikken, og på å luke ut de som vet å komme seg fram der!
Nå er det ikke noe nytt i at Frp gjerne vil bagatellisere det som litt sleivete kan kalles "harrykriminalitet". Noen kilometer for fort, noen vinflasker for mye - den type ting.
De av oss som lever med den oppfatning at fartsgrenser er til for å holdes, at vikepliktregler tjener en hensikt og at trafikkavvikling handler om samspill, kan fort få inntrykk av at UP snarere burde styrkes enn svekkes. Trafikkulykker er trolig den viktigste dødsårsak utenom somatiske sykdommer her i landet. Skulle det bli fritt fram for all slags kjøring - hva det i realiteten blir dersom UP forsvinner - ville disse tallene øke dramatisk.
Det er i seg selv en avgjørende grunn til å arkivere Frps forslag der det hører hjemme: I papirkurven.
Når det gjelder det besnærende argumentet om å "bekjempe kriminalitet", er dette en grov tilsnikelse. Det overser at trafikkriminalitet også er kriminalitet. Sånn sett er UP kanskje den mest effektive, kriminalitetsbekjempende enhet i det norske politiet.
Landsforeningen for trafikkskadde har anmodet Frp om å "trekke" UP-forslaget sitt. For min del kan de gjerne opprettholde det. Det bekrefter bare ytterligere hvorfor Frp er et parti jeg umulig kan stemme på.

Sendt diverse aviser søndag 16. august 2009

Ingen kommentarer: