lørdag 6. juni 2015

Rødt må være med i partilederdebatten


Av Nils-Petter Enstad
Listekandidat for KrF i Arendal


NRK har besluttet at partiet Rødt ikke skal få delta i partilederdebatter i forbindelse med valgkampen, og at de heller ikke skal være med i kanalens valgomat. Dette er en beslutning som hadde vært en Haakon Lie verdig.


Magasin- og debattredaktør Kyrre Nakkim begrunner vedtaket med at Rødt «ikke har en møtende representant på Stortinget, og heller ikke ser ut til å få det med det første» (NTB/KK 4. juni).

Med fare for å virke belærende: Årets valg er et lokalvalg, og i lokalpolitikken er Rødt i høy grad til stede. I inneværende periode har partiet 71 folkevalgte representanter. Fem av disse sitter i ulike fylkesting, mens 61 sitter i ulike kommunestyrer og fem sitter i ulike bydelsutvalg i Oslo.
Ved årets valg stiller partiet liste i alle fylker, i 86 kommuner og i alle bydelene i Oslo. Det er ikke noe bygdeparti det er snakk om, men et landsdekkende, seriøst parti som har deltatt i lokalpolitikken gjennom mange år.
Det er heller ikke snakk om et parti fra sekkeposten «Andre», der et dusin småpartier deler på mellom én og halvannen prosent oppslutning. Rødt alene er vesentlig større enn disse til sammen.

Min egen erfaring som lokalpolitiker i en kommune der også Rødt var representert, den gang som RV, er at Rødt-politikere er folk som ønsker å bidra til gode løsninger for et felles beste. Sånn sett sto og står Rødt mye nærmere mitt KrF-hjerte enn eksempelvis både Høyre og Frp, men det er ikke saken i denne sammenheng.

Når det gjelder beslutningen om å holde Rødt utenfor NRKs valgomatopplegg og partilederdebatt, fristes man til å sitere en annen ildsjel fra venstresiden: «Om det ikke var vondt tenkt, så var det dumt tenkt, og det er like ille» (Finn Gustavsen i Kings Bay-debatten i Stortinget i august 1963).

Ukloke beslutninger har én god side ved seg: De kan ofte gjøres om. I dette tilfellet er det fullt mulig, og det bør NRK benytte seg av.
For øvrig savner jeg et engasjement fra de andre partiene i denne saken. Det kan vel ikke være slik at alle de partiene som er representert på Stortinget synes det er greit med en slik tilsidesettelse av et parti som Rødt?

Publisert i Klassekampen 6. juni 2015

Ingen kommentarer: